Nutricionistično svetovanje

Prehrana ima osrednjo vlogo pri rasti, razvoju, zdravju in dobri fizični pripravljenosti. Priporočila za zdravo prehrano narekujejo zmernost v količini ter raznolikost pri izbiri živil in sestavi jedi.

Prehranska terapija je bila temelj zdravljenja že v času starogrškega zdravnika Hipokrata, danes pa se s prehrano bolnika ukvarja klinična dietetika. Vemo, da številne bolezni, poškodbe in infekcije lahko vplivajo na delovanje prebavnega trakta, zmanjšajo apetit in spremenijo stanje presnove.

Osnovni cilj dietne prehrane je vzdrževanje normalne prehranjenosti, ki je pogoj za uspešno zdravljenje.

 

»Hrana naj bo zdravilo in zdravilo naj bo hrana.« – Hipokrat

Kako poteka prehransko svetovanje?

Najprej izvedemo vse potrebne meritve, kot je analiza telesne sestave.

S tehtnico InBody 230 pridobimo podatke o skupni teži telesne maščobe in puste telesne mase, prav tako pa tudi lokalno razporeditev maščobnega tkiva in mišične mase, to je za trup in vsako roko in nogo posebej.

Naslednji korak predstavljajo antropometrične meritve, ki v dietetiki služijo za oceno prehranskega statusa. Neposredno služijo tudi za oceno telesne sestave in energetskih potreb ter pri načrtovanju prehrane in spremljanju napredka.

Na podlagi ocenjenega prehranskega statusa in analize prehranjevalnih navad naš prehranski strokovnjak:

  • izdela individualne prehranske načrte,

  • mesečno spremlja izvajanje dietoterapije,

  • se lahko posvetuje z vašim izbranim zdravnikom.